Deaths by citizenship: Poland in February 2020

All Years
NameDate of birthDate of deathAgeGenderCause of deathCountry of deathCitizenship
Erhard Cziomer1940-07-182020-02-2879malePoland
Janusz Cisek1955-02-082020-02-2865malePolandPoland
Jerzy Klockowski1940-01-132020-02-2780malePoland
Paweł Królikowski1961-04-012020-02-2758malePolandPoland
Jan Targowski1951-01-012020-02-2569malePoland
Wojciech Potocki1956-01-012020-02-2564malePoland
Andrzej Bryl1957-06-302020-02-2462malePolandPoland
Jan Kowalczyk1941-12-182020-02-2478malePolandPoland
Stephan Ross1931-09-202020-02-2488malePoland
Helmut Nowak1938-01-202020-02-2382malePoland
Stefan Florenski1933-12-172020-02-2386maleGermanyPoland
Kacper Derczyński1980-03-012020-02-2139malePoland
Kazimierz Korbel1927-02-062020-02-2193malePolandPoland
Łucjan Siewczyński1950-01-012020-02-2170malePoland
Zygmunt Grodner1932-01-122020-02-2188malePolandPoland
Andrzej Kasten1923-08-202020-02-2096malePoland
Jan Bystrek1934-01-012020-02-2086malePoland
Wanda Narkiewicz-Jodko1943-11-012020-02-1976femalePoland
Eugeniusz Kabatc1930-01-112020-02-1890malePolandPoland
Leszek Orlewicz1946-11-232020-02-1873malePolandPoland
Andrzej Popiel1936-01-242020-02-1784malePolandPoland
Grzegorz Krzesiński1956-01-012020-02-1764malePoland
Henryk Gała1938-01-012020-02-1782malePoland
Teresa Brzóskiewicz1929-03-122020-02-1790femalePolandPoland
Edward Radwański1929-01-012020-02-1691malePoland
Helena Trzcińska-Tacik1936-10-242020-02-1683femalePoland
Jerzy Gruza1932-04-042020-02-1687malePolandPoland
Leszek Hołdanowicz1937-06-032020-02-1582malePoland
Marian Guzek1933-10-162020-02-1586malePoland
Zbigniew Mendera1933-08-262020-02-1486malePolandPoland
Antoni Sypek1946-02-182020-02-1373malePolandPoland
Maciej Rutkowski1987-10-182020-02-1332malePoland
Marek Karwala1955-01-012020-02-1365malePoland
Czesław Jura1927-06-162020-02-1092malePolandPoland
Ewa Greś1975-08-202020-02-1044femalePoland
Marian Czochra1925-01-212020-02-0995malePolandPoland
Tadeusz Szymański1917-04-152020-02-09102malePoland
Zofia Grodecka1926-10-262020-02-0993femalePolandPoland
Stanisław Kosiński1936-05-052020-02-0783malePoland
Wiesław Awedyk1939-01-012020-02-0781malePoland
Andrzej Wall1936-12-142020-02-0683malePoland
Jan Liberda1936-11-262020-02-0683malePolandPoland
Romuald Lipko1950-04-032020-02-0669malePolandPoland
Maria Barbara Cabalska1928-01-012020-02-0592femalePoland
Stanisław Juchnowicz1923-06-102020-02-0596malePolandPoland
Henryk Andrzej Gaertner1922-03-232020-02-0497malePoland
Urszula Świderska-Kiełczewska1950-01-012020-02-0470femalePoland
Czesław Staciwa1931-01-012020-02-0289malePoland
Ryszard Olszewski1932-06-072020-02-0287malePolandPoland